BackEN EV

ระบบบริหารจัดการโครงข่ายสถานีชาร์จ
และประมวลผลข้อมูล

รายการ Charger Brand / Model

ที่ผ่านการทดสอบกับ BackEN EV แล้ว

Why Choose Us?

เราคือหนึ่งในผู้ริเริ่ม

การเชื่อมต่อผู้ให้บริการจุดชาร์จสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่
ประสบความสำเร็จเข้าด้วยกันเพื่อการขยายศักยภาพ
ในการบริหารจัดการ EV Ecosystem ในประเทศไทย

Expertise

Customer Service ผู้เชี่ยวชาญด้าน EV ที่คอยช่วยเหลือ และให้บริการตอบคำถาม
ตลอด 24/7 ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อให้ผู้ติดต่อได้รับประสบการณ์ที่ดี

ในการใช้งานมากที่สุด ราวกับมีมืออาชีพคอยดูแลอยู่เคียงข้าง

Standard เรามีทีมงานวิศวกรผู้ออกแบบและติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามืออาชีพ
ที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วกว่า 150 สถานี สามารถมั่นใจได้ในมาตรฐานความปลอดภัย

Dashboard
ระบบบริหารจัดการ
Dashboard
ระบบบริหารจัดการ
Dashboard
ระบบบริหารจัดการ
Previous slide
Next slide

ผู้ไว้วางใจใน BackEN EV